سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
لجنه تحقیق و تالیف کتاب جامع احادیث شیعه 
----- 
1368/01/01 
1373/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه 
معاونت فرهنگی 
1374/01/01 
1375/01/01 
اجرایی 
همکاری 
تحریریه مجلات سلام بچه ها و پوپک 
دبیر معارف 
 
 
علمی،اجرایی